Zápis v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91998, den zápisu 5. března 2003

IČO:26762153 , základní kapitál: 200 000 Kč
AUDIT FINANCO, spol. s r.o.
- audit řádné, mimořádné i mezitimní účetní uzávěrky

- průběžný audit

- audit konsolidované účetní uzávěrky

- zpracování Due Diligence a poradenská činnost
  při akvizicích

- restrukturalizační činnosti

- zpracování finančních a jiných specializovaných analýz

- forenzní šetření

- analýzy hospodaření, efektivnosti a rentability