Zápis v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91998, den zápisu 5. března 2003

IČO:26762153 , základní kapitál: 200 000 Kč
AUDIT FINANCO, spol. s r.o.
 
- vedení účetnictví a rekonstrukce účetnictví

- poradenství v oblasti vnitropodnikového účetnictví

- poradenství v oblasti přípravy a aplikace principů vycházejících
   z IAS/IFRS (US GAAP) v rámci účetních systémů

- vyhodnocení efektivnosti a rentability podnikatelských záměrů

- inventarizační práce

- spolupráce s daňovým poradcem

- ekonomické a účetní poradenství

- zpracování vnitropodnikových směrnic a předpisů

- realizace podnikových kombinací včetně souvisejícího poradenství
   ( fůze a transformace společností)

- další poradenské činnosti ekonomického, účetního, daňového
   a finančního charakteru