Zápis v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91998, den zápisu 5. března 2003

IČO:26762153 , základní kapitál: 200 000 Kč
AUDIT FINANCO, spol. s r.o.
U Trojice 1042/2
150 00 Praha 5
mobil:602 218 903
auditfinanco@volny.cz