Zápis v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91998, den zápisu 5. března 2003

IČO:26762153 , základní kapitál: 200 000 Kč
AUDIT FINANCO, spol. s r.o.
- je auditorská a poradenská společnost zapsaná do seznamu vedeného Komorou auditorů České Republiky pod číslem osvědčení č. 418. Auditor společnosti má bohaté zkušenosti s prováděním auditů středně velkých průmyslových a obchodních společností a investičních fondů. Úzce spolupracuje s daňovými a právními poradci.
  AUDIT FINANCO, spol. s r.o.
- standardně poskytuje veškeré auditorské služby (statutární audit, forenzní šetření, Due Diligence apod.),
  účetní, finanční a ekonomické poradenství a vedení účetnictví.

 
AUDIT FINANCO, spol. s r.o.
- poskytuje i služby související s transformací tuzemských účetních výkazů na bázi mezinárodních
    účetních standardů (IAS/IFRS), případně i na bázi US GAAP.


AUDIT FINANCO, spol. s r.o.