Zápis v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91998, den zápisu 5. března 2003

IČO:26762153 , základní kapitál: 200 000 Kč
AUDIT FINANCO, spol. s r.o.
- AUDIT FINANCO, spol. s. r.o.
Od roku 2003 je naše společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 418.

- Naším cílem je poskytovat klientům komplexní ekonomické služby, zejména auditorskou činnost, daňové poradenství, účetní a finanční poradenství.

- Mezi naše klienty patří korporace, soukromí podnikatelé i neziskové subjekty (obce, města, příspěvkové organizace, nadace a nadační fondy)  v Praze a v Libereckém kraji.

-V čele týmu našich odborníků stojí Ing. Ivo Rambousek, auditor, číslo osvědčení KAČR 1262.